งานเทศกาลที่จัดขึ้นที่เมืองอาคิตะ ในวันที่ 3- 6 เดือนสิงหาคม จะใช้โคมไฟที่ทำจากโครงกระดาษนำมาประกอบต่อกันมี ขนาดต่างกันออกไป 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ ขนาดใหญ่นั้นจะประกอบด้วยโคมไฟ 40 อัน ความสูง 12 เมตร และมีน้ำหนักถึง 50 กิโลกรัม โดยจะใช้ศีรษะ และมือ ทำให้คานโตะแต่ละอันทรงตัวอยู่ได้ คล้ายกับการเล่นกายกรรม

ในช่วงงานเทศกาลจะมีผู้เข้าร่วมแสดงที่ใช้คานโตะประมาณ 230 อัน และจะมีการประกวดแข่งขันกันในวันที่ 4- 8 ของงานเทศกาล

メインメニュー

เทศกาล一覧

携帯サイト