เทศกาลเซ็ตสึบุน จะเริ่มวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยจะมีการปาถั่วแดงเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรืออัปมงคลออกจากบ้าน โดยเทศกาลนี้มีมาตั้งแต่สมัยมุโรมาจิและต่อเนื่องมายังทุกวันนี้ โดยจะมีคนสวมหน้ากากยักษ์วิ่งรอบบ้าน ส่วนคนอื่นๆจะปาถั่วแดงใส่พร้อมกับพูดว่า "โอนิวะโซโตะ" (Oni wa Soto) ซึ่งหมายถึงการขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากบ้านและถ้าหากปาถั่วแดงเข้ามาภายในบ้านจะพูดว่า "ฟุคุวะอุจิ" (Fuku wa Uchi) ซึ่งหมายถึงนำสิ่งที่เป็นสิริมงคลหรือความโชคดีเข้าบ้าน

メインメニュー

เทศกาล一覧

携帯サイト