วันวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั้นจะตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายนของทุกปี ในช่วงนี้ตามโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะมีเทศกาลที่เรียกว่า "กักคุเอ็นไซ" หรือ "งานโรงเรียน" และยังเป็นวันหยุดประจำชาติอีกด้วย วันวัฒนธรรมเป็นการระลึกถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ.1946 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเป็นทางการหลังญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง และฤดูนี้ยังเป็นช่วงที่ผลไม้และผักของฤดูใบไม้ร่วงมีประโยชน์อย่างมากที่สุด เดือนนี้เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วว่าเป็นเดือนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

メインメニュー

เทศกาล一覧

携帯サイト