เนื้อร้องภาษาญี่ปุ่น
คิมิ งะ โยะ วะ ชิโยะ นิ ยะชิโยะ นิ
ซาซาเระ อิชิ โนะ อิวะโอะ โตะ นะริ เตะ
โคะเคะ โนะ มุซุ มะเดะ

คำแปลเป็นภาษาไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญในราชสมบัตินับหมื่นปี
ขอจงเสวยราชย์ชั่วกาลนาน
ตลอดจนบรรดาเม็ดกรวดรวมกันเข้าเมื่อกาลเวลาผ่านไป
และกลายเป็นหินผาอันมหึมา
ซึ่งมีตะไคร่น้ำขึ้นอาศัยเกาะอยู่โดยรอบ

ในพ.ศ.2403 จอห์น วิลเลี่ยม เฟ็นตัน ชาวอังกฤษผู้เป็นนายวงดนตรีคนแรกของกองทัพญี่ปุ่น ได้แต่งทำนองเพลงสำหรับ "คิมิงะโยะ" ขึ้น และได้ใช้บรรเลงมาจนถึงปี พ.ศ. 2425 จึงได้มีการพิจารณาทำนองเพลงขึ้นใหม่ คณะกรรมการได้เลือกทำนองเพลงของนักดนตรีแห่งราชสำนัก ชื่อฮิโรโมริ ฮายาชิ ขึ้นใช้แทน ในชั้นแรกใช้บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีญี่ปุ่น ต่อมาได้จัดเสียงประสานขึ้นใหม่ เพื่อใช้บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากล ได้บรรเลงเป็นครั้งแรกในราชสำนักวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระจักรพรรดิเมยิ ในปีพ.ศ. 2423 และทางการได้ประกาศรับเพลง " คิมิงะโยะ" เป็นเพลงชาติของญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2431

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト