ญี่ปุ่นใช้เงินสกุลเยน
เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 1, 5 , 10 , 50 , 100 และ 500 เยนตามลำดับ
ธนบัตรมีตั้งแต่ 1,000 , 2,000 , 5,000 และ 10,000 เยน

ธนบัตร 1,000 เยน ( ขนาด 76 X 150 มิลลิเมตร )
บุคคลในภาพ : Mr. Soseki Natsume: the foremost Japanese novelist of the Meiji Era (1868-1912)

ธนบัตร 5,000 เยน ( ขนาด 76 X 155 มิลลิเมตร )
บุคคลในภาพ : Mr. Inazo Nitobe: was a Christian, agricultural economist, author, educator, diplomat, and politician during Meiji and Taishō period

ธนบัตร 10,000 เยน ( ขนาด 76 X 160 มิลลิเมตร )
บุคคลในภาพ : Mr. Yukichi Fukuzawa: a Japanese author, writer, teacher, translator, entrepreneur and political theorist who founded Keio University.

ธนบัตร 2,000 เยน เพิ่งนำออกใช้เมื่อเดือนกันยายน 2543

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト