ธงชาติญี่ปุ่นมีชื่อเรียกว่า "ธงฮิโนะมารุ" มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลางพื้นธงสีขาวซึ่งวงกลมสีแดงนั้นหมายถึง "พระอาทิตย์" ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มใช้สัญลักษณ์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ในช่วงสงครามระหว่างรัฐในศตวรรษที่ 15 - 16 ผู้นำทางทหารต่างแข่งขันกันในเรื่องของอิทธิพลและได้มีการนำสัญลักษณ์ "ฮิโนะมารุ" นี้มาเป็นตราประจำทางทหาร ในปัจจุบันได้มีการประดับธงฮิโนะมารุและบรรเลงเพลงชาติ "คิมิงะโยะ" ในงานสำคัญต่่างๆ

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト