ไข่ดำกำมะถันขึ้นชื่อมากของประเทศญี่ปุ่น ใครที่มาเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ เมืองโอดาวาระ ประเทศญี่ปุ่นจะต้องมาลองชิม เพราะกล่าวกันว่าไข่ดำ 1 ใบ ทานเข้าไปแล้วสามารถเพิ่มอายุได้อีก 7 ปี

ไข่ดำถูกต้มด้วยกำมะถันทำให้มีสีดำ 6 ฟองจะคิดราคา 500 เยน ราคาไทย 140 บาท ตามตำนานเล่าว่าลูกชายคนหนึ่งนำไข่มาต้มในบ่อกำมะถัน แล้วนำไปให้พ่อที่ป่วยอยู่ ทำให้หายและมีอายุยืนนาน

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト