ช่วงเดือนมิถุนายน ถือว่าเป็นช่วงเวลาของฤดูฝน ทั่วประเทศญี่ปุ่นจะมีฝนตกเกือบตลอดทั้งเดือน ยกเว้นก็แต่ฮอกไกโดที่ไม่มีฝนตก เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะจึงมีอากาศร้อนชื้น อากาศจึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้าหากเป็นคนที่อยู่ในเมืองแล้วก่อนออกจากบ้านก็ต้องดูพยากรณ์อากาศก่อน แต่ว่าที่ญี่ปุ่นสามารถหาซื้อร่มได้ง่ายๆ ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป และหากว่าใครป่วยก็ต้องนอนอยู่บ้านพักผ่อนเฉยๆ เพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะ ไข้หวัดจึงสามารถแพร่กระจายได้ง่าย เมื่อเป็นหวัดจึงต้องมีผ้าปิดปาก หรือจมูก เมื่อต้องออกไปธุระข้างนอก สิ่งที่ต้องทำในช่วงฤดูฝนอย่างนี้ก็คืออาบน้ำบ่อย ๆ เพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนและชื้น ทำให้เหนียวตัว และไม่สบายตัว ส่วนแม่บ้านชาวญี่ปุ่นก็มักจะดูแลเรื่องอาหารการกิน โดยต้องเก็บอาหารทุกอย่างไว้ในตู้เย็น เพราะหากเอาไว้นอกตู้เย็นอาหารจะเสียได้ง่าย แต่ฤดูฝนก็มีข้อดีนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดี สำหรับการเพาะปลูก และมีดอกไม้มากมายหลายชนิดที่เบ่งบานต้อนรับฤดูฝน ดอก Ajisai (ภาพ) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูฝนของญี่ปุ่น และจะเปลี่ยนสีไปตามสภาพอากาศในแต่ละวันอีกด้วย

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト