โตเกียวทาวเวอร์ถูกสร้างขึ้นในปี 1950 หลังเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงอำนาจอิทธิพลทางเศรษฐกิจ เป็นหอคอยที่มีึความสูงถึง 333 เมตร ภายในโตเกียวทาวเวอร์มีทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งและยังเป็นจุดชมวิวอีกด้วย จุดเด่นของโตเกียวทาวเวอร์คือประดับด้วยหลอดไฟถึง 164 ดวงจึงทำให้สามารถมองเห็นหอคอยนี้ในยามค่ำคืนได้ โตเกียวทาวเวอร์จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト