ที่ประเทศญี่ปุ่นในสมัยก่อนนั้น จะมีอาชีพที่เรียกว่า "ซามูไร" แต่สำหรับตัวซามูไรเองแล้ว เขาจะไม่เรียกตัวเองว่า ซามูไร แต่หากจะเรียกว่า "บูชิ" ซึ่งหมายถึง เป็นคนที่ศิลปะในการต่อสู้ และมีความรู้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุ๋นและบู๊เป็นอย่างดี แต่นักรบจะไม่ถือว่าเป็น บูชิ เพราะว่าเก่งแต่เรื่องต่อสู้อย่างเดียว และำพวกที่หัวดีเพียงอย่างเดียว ต่อสู้ไม่เป็นก็ไม่นับเป็น บูชิ เช่นเดียวกัน ในช่วงศตวรรษที่ 17 ถึงกลางศตวรรษที่ 19 ช่วงกลาง ในช่วง 250 นั้นมีแต่ความสงบสุข ไม่มีสงคราม ซามูไรจะทำงานในกระทรวงต่างๆ ด้วย ซามุไรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องต่างๆ ด้วย นับว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่างานของซามุไรเป็นงานคล้ายๆงานของข้าราชการ ดังนั้นแน่นอนบางคนก็ตกงานไม่มีงานทำ ซามุไรที่ตกงานก็หางานอื่นทำอย่างเช่นเป็นอาจารย์สอนเรื่องศิลปะการต่อสู้ บ้าง เป็นครูสอนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆบ้าง เพื่อความสำเร็จในอนาคตและการดำรงชีวิตซามูไรจึงต้องฝึกฝนตัวเองตั้งแต่เด็กๆ เพื่อให้ตัวเองมีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะและการต่อสู้ คู่ควรแก่การเป็นซามูไร นักเขียนและศิลปินจำนวนมากในช่วงนั้นก็ถือกำเนิดจากซามูไร

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト