ประเทศญี่ปุ่นมีการระลึกแปลกๆ หลายเรื่อง เช่นวันแห่งแกงกระหรี่ วันแห่งแมว วันแห่งบันไดเลื่อน และ วันป๊อกกี้และปริทซ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกปี

สาเหตุ ที่ตั้งวันนี้ขึ้นมา คือ กูลิโกะ บริษัทผลิต ป๊อกกี้และปริทซ์ ตั้งวันป๊อกกี้และปริทซ์ ขึ้นมาเมื่อ ปีเฮเซที่ 11 เดือน 11 วันที่ 11 หากนำวันและเดือนและปี มาเขียนเรียงติดกัน ก็จะได้เป็น 111111 ซึ่งเหมือนกับแท่งป๊อกกี้และปริทซ์ 6 แท่ง ในโฆษณาของป๊อกกี้เอง ก็มีการโชว์แท่งป๊อกกี้ 4 แท่งในมือของพรีเซนเตอร์ด้วย (เพราะว่าปีเฮเซที่ 11 เลยมาแล้ว) จุดประสงค์ที่ตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการขายป๊อกกี้ มีการจัดแคมเปญต่างๆเกี่ยวกับป๊อกกี้และปริทซ์ในวันที่11/11 ของทุกๆปีด้วย

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト