วัดโคเคซัง เอโฮจิ อยู่ในเมืองทาจิมิ วัดแห่งนี้จะเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งเป็นที่ที่นักบวชจากทั่วทุกสารทิศจะมาฝึกบำเพ็ญบุญ เป็นวัดเก่าแก่และถูกค้นพบโดย Mudokokushi เมื่อ 680 ปีมาแล้ว ที่สำคัญสถาปัตยกรรมที่มีชื่อว่า "Kannondo" ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในตัวแทนของศาสนาพุทธนิยกายเซนในญี่ปุ่น เป็นสถาปัตยกรรมในช่วงยุคสมัยกลางและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติ ของชาติด้วย นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความขลังของวัดแล้วยังมีสวนญี่ปุ่นสวยๆรายรอบอีกด้วย

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト