คุณผู้หญิงคงจะเขินอายเมื่อต้องทำธุระหนักในห้องน้ำ แต่ปัญหานี้จะหมดไปเพราะ ประเทศญี่ปุ่นเจ้าแห่งเทคโนโลยีได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ติดตั้งในห้องน้ำสาธารณะเพื่อกลบเสียง

จากการสำรวจพบว่าเวลาที่ผู้หญิงเข้าห้องน้ำมักจะกดชักโครกเพื่อกลบเสียง ทำให้เปลืองน้ำโดยเปล่าประโยชน์ การใช้ก็แสนง่ายเพียงใช้มือโบกผ่านตัวเซ็นเซอร์ เสียงน้ำก็จะไหลออกมาจากลำโพง อัตราการติดตั้งอุปกรณ์ลักษณะนี้ในตึกสมัยใหม่ในญี่ปุ่นคือร้อยละ 100 ทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ในปี 2546

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト