โดมปรณูตั้งอยู่ในจังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ในอาณาเขตของสวนสันติภาพฮิโรชิมะ ได้รับการก่อตั้งให้เป็นอนุสรณ์ในปี พศ. 2539 และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีเดียวกัน แต่เดิมโดมปรณูถูกสร้างเป็น "ศูนย์การประชุมพาณิชยกรรมแห่งฮิโรชิมะ" ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อนพัฒนาการตลาดของฮิโรชิมะ จังหวัดฮิโรชิมะมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะของเมื่องสงคราม เพราะอาวุธสงครามจำนวนมากล้วนแล้วแต่มาจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฮิโรชิมะ ในวันที่ 6 สิงหาคม พศ.2488 เวลา 8 นาฬิกา 15 นาทีได้ถูกระเบิดปรณูลิตเติลบอยระเบิดห่างจากโดม 150 เมตร จึงเหลือเพียงแค่บริเวณโดมกลางและกำแพงรอบๆ เท่านั้น

メインメニュー

แนะนำญี่ปุ่น一覧

携帯サイト