ตุ๊กตาดารุมะ (daruma)

jp-studyโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นสีลมติดกับBTSศาลาแดง

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยวิธีเร่งลัดกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่สีลม

ตุ๊กตาดารุมะเป็นตุ๊กตาไม้ของญี่ปุ่น มีลักษณะกลมไม่มีแขนและขา โดยหน้าตาคล้ายคลึงกับพระโพธิธรรม มีหนวดและเครา โดยส่วนมากแล้วตุ๊กตาดารุมะจะมีสีแดง ตรงบริเวณคางจะเขียนคำอวยพรเอาไว้ ตุ๊กตาดารุมะนี้สามารถหาซื้อได้ในวัดในศาสนาพุทธในญี่ปุ่น โดยราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดของตัวตุ๊กตา การขอพรกับตุ๊กตาดารุมะ ทำได้ง่ายๆ โดยเขียนตาดำของตุ๊กตาหนึ่งข้าง และทำการขอพร หลังจากนั้นจะเก็บไว้บนหิ้ง เมื่อสมหวังก็จะเขียนตาอีกข้างให้ครบ จะเห็นได้จากช่วงการเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งจะมีการเติมตาของดะรุมะ สาเหตุที่ตุ๊กตาดารุมะมีสีแดงนั้น บางตำนานก็เล่าว่าเพราะว่าพระโพธิธรรมใส่จีวรสีแดง บางความเชื่อก็ว่าสีแดงนั้นช่วยขับไล่ความชั่วร้าย และขจัดปัดเป่าโรคฝีดาษ เนื่องจากมีความเชื่อว่า "เทพฝีดาษ" ที่ทำให้เกิดโรคฝีดาษนั้นไม่ชอบสีแดง ด้วยเหตุนี้คนญี่ปุ่นจึงได้มีการมอบตุ๊กตาดะรุมะให้แก่เด็กๆ เป็นของเล่น เพื่อที่ดะรุมะจะได้ช่วยขับไล่มารร้ายและโรคฝีดาษให้ไปจากเด็กๆ

ตำนานญี่ปุ่นの一覧