บาคุ (Baku)

jp-studyโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นสีลมติดกับBTSศาลาแดง

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยวิธีเร่งลัดกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่สีลม

ตามความเชื่อของญี่ปุ่น บาคุเป็นปีศาจที่กินฝันร้ายของผู้คน เชื่อกันว่าบาคุมีรูปร่างคล้ายหมี และมีส่วนผสมของสัตว์หลายชนิด หน้าผากเป็นนอคล้ายแรด จมูกเป็นงวงคล้ายช้าง มีเท้าเหมือนเสือ และหางเหมือนวัว ชาวญี่ปุ่นโบราณเชื่อว่าถ้าหากมีฝันร้ายหรือลางร้าย ซึ่งการกระทำเหล่านี้เกิดจากปีศาจร้าย อย่างเช่น จานชามแตกเองโดยบังเอิญ กาต้มน้ำส่งเสียงเหมือนคนร้อง เสื้อผ้าปรากฏรอยเลือด หรือหูของสุนัขลู่ไปด้านหลังเป็นต้น ให้พูดว่า "บาคุ คุราเอ" 3ครั้ง เพื่อเป็นการเรียกให้บาคุมากินฝันร้ายนั้น และจากฝันร้ายจะกลายเป็นดี ซึ่งแปลว่า "บาคุ จงมากินฝันร้ายของข้า" ปีศาจร้ายทั้งหลายจะถูกบาคุสูบลงพื้นดินลงไปลึกประมาณ 3 ฟุต โดยความเชื่อเรื่องบาคุถูกสะท้อนออกมาผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น หมอนไม้ที่ีสลักคำว่า "บาคุ" เอาไว้ ถ้าหากว่านอนด้วยหมอนใบนี้แล้วก็จะไม่ฝันร้ายเป็นต้น

ตำนานญี่ปุ่นの一覧