ฮาราคีรี คือ พิธีการฆ่าตัวตายโดยใช้มีดคว้านท้อง เป็นพิธีกรรมของคนญี่ปุ่นผู้กล้าหาญ ที่นำประเทศญี่ปุ่นให้เจริญรุ่งเรือง เป็นเวลากว่า 2,000 ปีมาแล้ว โดยมีเหตุผลหลายประการ เป็นต้นว่าใครไปทำความผิดอย่างใดมา อันเป็นทางให้เสื่อมเสียเกรียติยศหรือถูกกล่าวหาโดยไม่มีความผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ใหญ่ เมื่อไม่มีทางจะแก้หน้าไว้ได้ หรือเพื่อพิสูจน์ว่า ตนเองบริสุทธิจริงๆ ก็จะต้องยอมตายโดยวิธีการกระทำฮาราคีรี เมื่อใครได้ทำแล้วก็จะพ้นมลทิน และกลับได้เกียรติยศอย่างสูงสุด ไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ทำลายวงศ์ตระกูลและเกียรติยศของชาติญี่ปุ่น
มีเรื่องราวเกี่ยวกับฮาราคีรีที่น่าสนใจอยู่สองเรื่องด้วยกัน

รื่องแรก คือ สตรีสวยชาวญี่ปุ่นนางหนึ่ง วัย 21 ปี แต่งงานกับทหารหนุ่มญี่ปุ่นได้ไม่นาน สามีหนุ่มก้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปสมรภูมิ สามีเป็นห่วงภรรยาของตนมาก ดังนั้น ภรรยาจึงฆ่าตัวตายโดยฮาราคีรีเพื่อไม่ให้สามีต้องเป็นห่วง จะได้ออกไปรับใช้ประเทศชาติได้เต็มที่
เรื่องสอง คือ เป็นเรื่องของนักโทษชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง ได้รับความกรุณาจากผู้คุมนักโทษให้ออกไปเยี่ยมบ้านได้ เมื่อไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ไม่ได้กลับมาตามเวลาที่กำหนดให้ไป ผู้คุมนักโทษก็ได้ออกไปตามให้กลับมา ต่อมา นักโทษผู้นั้นก็กลับมาสารภาพผิดผู้คุมนักโทษก็ยกโทษให้ แต่นักโทษผู้นั้นสำนึกผิดและละอายใจมาก จึงได้ฆ่าตัวตาย โดย ฮาราคีรี
จากตัวอย่างทั้งสองเรื่องนี้ จะเห็นว่า คนญี่ปุ่นนั้น รักชาติ รักเกียรติยศ ยิ่งกว่าชีวิตของตน