ปีศาจจิ้งจอกสามารถพบได้ตามแถบตะวันออกของเอเซีย ตามความเชื่อแล้วปีศาจจิ้งจอก เป็นจิ้งจอกที่มีพลังเวทย์สูงส่ง มีทั้งพวกที่เป็นข้ารับใช้ของเทพอินาริ (เทพแห่งการเพาะปลูก) และพวกที่เป็นวิญญาณร้าย ปีศาจจิ้งจอกเชี่ยวชาญในเวทย์มนต์มายาและวิชาแปลงกาย เชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกที่อายุยืนนานจะมีตบะแก่กล้า และสามารถแปลงกายเป็นปีศาจจิ้งจอกได้ เมื่อปีศาจมีอายุครบ 100ปีก็จะมีหางงอกเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหาง และเมื่อครบเก้าหางก็จะมีพลังมหาศาลและชาญฉลาดอย่างยิ่ง ปีศาจจิ้งจอกมีสังคมคล้ายคลึงกับมนุษย์ ปีศาจจิ้งจอกจะยืนสองขา และสวมเสื้อผ้า บางครั้งก็เข้ามาปะปนอยู่กับมนุษย์ธรรมดา และสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้อย่างแนบเนียน เมื่อปีศาจจิ้งจอกแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็จะมีความรู้สึกและความต้องการของมนุษย์อยู่ด้วย เช่นชอบกินของอร่ยๆ อย่างเต้าหู้ทอด ชอบการได้สัมผัสกาย รวมไปถึงเรื่องเซ็กส์ เป็นหนึ่งในปีศาจที่มีเรื่องเล่าถึง สายสัมพันธุ์ที่ลึกซึ้งกับมนุษย์ การที่ปีศาจจิ้งจอกต้องแปลงกายมาปะปนกับมนุษย์ บางครั้งเชื่อว่า มันมาเพื่อค้นหาความรัก มีปีศาจจิ้งจอกที่แปลงกายเป็นสตรีที่งดงาม และแต่งงานอยู่กินกับมนุษย์ ทั้งยังสามารถสืบทายาทได้ด้วย ทายาทปีศาจจิ้งจอกจะมีความแข็งแกร่งผิดมนุษย์ รวมไปถึงมีพลังเวทย์ติดตัว และมีเสน่ห์อย่างประหลาด