คาไมทาจิคือภูติแห่งสายลมตามความเชื่อของญี่ปุ่น สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนสายลม เรื่องเล่าเกี่ยวคาไมทาจิมีอยู่ว่าเมื่อขึ้นเขาไปจะพบกับลมหมุน และเมื่อลมหมุนนั้นพัดผ่านไป ก้จะมีบาดแผลอยู่ตามร่างกายแต่ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย คาไมทาจิอาศัยอยู่ในลมหมุน 3 ตัว และจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป ตัวแรกจะชนคนในล้ม ตัวที่สองจะฟันเหยื่อให้เป็นบาดแผล และตัวที่สามจะช่วยทายาและระงับอาการเจ็บปวดและเลือด แต่การโจมตีบางครั้งก็รุนแรงกว่าที่คิด และยังเจ็บปวด พฤติกรรมแบบนั้นของคาไมทาจินั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด คาไมทาจิจัดว่ามีอันตรายต่อมนุษย์ เพราะบางครั้งไม่ได้ถูกฟันแค่ครั้งเดียว หลังจากที่ถูกฟันแล้วโดนทายา ก็อาจจะถูกฟันซ้ำๆอีก นับว่าน่ากลัวมาก เพราะว่าคาไมทาจิก็มีนิสัยชอบต่อสู้