อามิคิริ หรือภูตตัดตาข่าย มีลักษณะคล้ายงูผสมกุ้ง ส่วนมากมีขนาดตัวค่อนข้างเล็ก ในสมัยก่อนนั้นตาข่ายดักยุ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยป้องกันยุงมากัดในขณะที่นอนได้ ตอนรุ่งเช้าจะพบว่าตาข่ายขาดเป็นรู เรื่องเล่าของอามิคาริจึงเกิดขึ้น อามิคิริจะมีพฤติกรรมชอบตัดตาข่าย อามิคิริเป็นภูตจำพวกพรายน้ำ รักสงบแต่ก็ชอบสร้างความรำคาญให้กับมนุษย์ แต่ว่าไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ และไม่ชอบให้ใครพบเห็น อามิคิริสามารถบินในอากาศได้ราวกับว่ายน้ำ เมื่ออยู่ในน้ำมักจะตัดตาข่ายหรือแหของชาวประมงที่ขวางทาง อามิคิริชอบอยู่ในน้ำมากกว่าบนบก จึงมักจะได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับอามิคิริในน้ำมากกว่าบนบก อามิคิริสามารถว่ายน้ำได้รวดเร็วและแปลงกายเพื่อขึ้นบกเป็นบางครั้ง และสามารถใช้เวทย์มนต์ได้เล็กน้อย