โอมิไอเป็นประเพณีที่ชาวญี่ปุ่นนิยมปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในสมัยเมจินั้นเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติกันมาก โอมิไอนั้นเป็นประเพณีที่พ่อสื่อหรือแม่สื่อจะแนะนำหนุ่มสาวที่เหมาะสมกับให้รู้จักกันเพื่อที่จะแต่งงานกันในภายหลัง โดยพ่อสื่อหรือแม่สื่อจะจัดการส่งรูปถ่ายและประวัติและข้อมูลอื่นๆ ของหนุ่มสาวไปให้พ่อแม่ของแต่ละฝ่าย และถ้าหากว่าพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายนั้นยอมรับก็จะมีการจัดการดูตัวขึ้น โดยส่วนมากจะเป็นการพบปะพูดคุยกันในภัตราคาร หรือในโรงแสดงละคร เพื่อให้หนุ่มสาวได้พูดคุยทำความสนิทสนมกัน และถ้าหากว่าชอบพอกันอาจจะมีการนัดเจอกันเองและอาจจะมีการแต่งงานในภายหลัง

メインメニュー

一覧

携帯サイト