ปัจจุบันนี้มีชาวญี่ปุ่นที่อายุยืนมากกว่า 100 ปีถึง 20,000 คน จากข่าวที่ได้ติดตาม ฝาแฝดชาวญี่ปุ่นหญิงสองคน คือคุณยายคิม และคุณยายคิง มีอายุยืนมากกว่า 100 ปี ซึ่งตอนนี้เสียชีวิตหนึ่งคนตอนอายุ 110 ปี ส่วนอีกคนยังอยู่ต่อไป อาจจะเป็นไปได้ว่าอาหารการกินของคนญี่ปุ่น เนื่องจากรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จึงทำให้มีร่างกายแข้็งแรง อาหารที่ชาวญี่ปุ่นกินในแต่ละวันนั้น ล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วยสาหร่ายทะเล ปลาทะเลลึก ซึ่งล้วนแต่มีมีคุณค่าทางอาหาร และนอกจากนี้คนญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬา มาก เห็นได้จากการส่งเสริมให้เด็ก ๆ เล่นกีฬากันตามชมรมต่าง ๆ ในโรงเรียนตั้งแต่ประถมกันเลยทีเดียว และยังส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งทำให้มีจิตใจมีความสุขส่งผลให้สุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงไปด้วย นอกจากเรื่องอาหารของคนญี่ปุ่นแล้วสภาพอากาศในประเทศญี่ปุ่นที่มีการกำหนด และคุ้มครองในด้านมลพิษก็มีความเคร่งครัดอย่างมาก แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมก็ตาม

メインメニュー

一覧

携帯サイト